Lista e kryetarëve dhe këshillave të Bashkësive Lokale

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Lista e kryetarëve dhe këshillave të Bashkësive Lokale
Pershkrimi Lista e kryetarëve dhe anëtarëve të këshillave të bashkësive lokale në territorin e komunës së Prishtinës
Burimi
Versioni 1.0
Autor
Adresa elektronike e autorit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda