Bizneset e regjistruara në Prishtinë

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Bizneset e regjistruara në Prishtinë
Pershkrimi Lista e bizneseve të regjistruara në Prishtinë
Burimi
Versioni 1.0
Autor Agjencioni i regjistrimit të bizneseve
Adresa elektronike e autorit Agjencioni i regjistrimit të bizneseve
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda