Lista e donatorëve

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Lista e donatorëve
Pershkrimi Lista e donatorëve të cilët kanë kontribuar në komunën e Prishtinës me projekte të ndryshme
Burimi
Versioni 1.0
Autor
Adresa elektronike e autorit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda