Lista e vendimeve të lëshuara për dhënien e ...

URL: https://opendata.prishtinaonline.com/dataset/589d2a36-8442-4bb5-9938-6a185eced56d/resource/729e31d1-04f7-4403-809d-5ce7c6e1003c/download/copy-of-gresa-1vendimet-transparente-sherbimet-publike-2019.xlsx

Lista e vendimeve të lëshuara për dhënien e lejes për shfrytëzimin e hapësirës publike për vitin 2019

Ndërthur

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Mars 19, 2019
U krijua Janar 15, 2019
Formati application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Licenca Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Emri Lista e vendimeve të lëshuara për dhënien e lejes për shfrytëzimin e hapësirës publike për vitin 2019
Pershkrimi Lista e vendimeve të lëshuara për dhënien e lejes për shfrytëzimin e hapësirës publike për vitin 2019