Subvencionet 2019

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Subvencionet 2019
Pershkrimi Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2019
Burimi
Versioni
Autor Drejtoria e Bujqësisë
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Bujqësisë
Mirëmbajtësi Drejtoria e Bujqësisë
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Drejtoria e Bujqësisë