Subvencionet 2021

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Subvencionet 2021
Pershkrimi Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2021
Burimi
Versioni
Autor Drajtoria e Bujqësisë
Adresa elektronike e autorit Drajtoria e Bujqësisë
Mirëmbajtësi Drajtoria e Bujqësisë
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Drajtoria e Bujqësisë