Subvencionet 2020

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Subvencionet 2020
Pershkrimi Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2020
Burimi Drejtoria e Kulturës
Versioni
Autor Drejtoria e Kulturës
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Kulturës
Mirëmbajtësi Drejtoria e Kulturës
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Drejtoria e Kulturës