Subvencionet 2018

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Subvencionet 2018
Pershkrimi Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2018
Burimi
Versioni
Autor Drejtoria e Bujqësis
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Bujqësis
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda