Ndarja e Banesave për Familjet e Kategorisë së Luftës të UÇK-së

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Title Ndarja e Banesave për Familjet e Kategorisë së Luftës të UÇK-së
Description Ndarja e Banesave për Familjet e Kategorisë së Luftës të UÇK-së
Source
Version
Author Komisioni për ndarjen e banesave për familjet e kategorisë së luftës
Author Email Komisioni për ndarjen e banesave për familjet e kategorisë së luftës
Maintainer Gresa Deda
Maintainer Email Gresa Deda