Lista e kryetarëve dhe anëtarëve të këshillave ...

URL: https://opendata.prishtinaonline.com/dataset/e81916f0-ebcf-4ff4-b4cd-5ed88003af6a/resource/6ab2541c-083b-40fb-9c5e-62342d0df150/download/lista.e.kryetareve.dhe.anetareve.te.bashkesive.lokale.pdf

Lista e kryetarëve dhe anëtarëve të këshillave të bashkësive lokale në territorin e komunës së Prishtinës

Embed

Additional Information

Field Value
Last updated August 31, 2020
Created September 25, 2017
Format application/pdf
License Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Name Lista e kryetarëve dhe anëtarëve të këshillave të bashkësive lokale në territorin e komunës së Prishtinës
Description Lista e kryetarëve dhe anëtarëve të këshillave të bashkësive lokale në territorin e komunës së Prishtinës