Raporte lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Title Raporte lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike
Description Raporte lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike
Source
Version 1.0
Author Zyra e Kabinetit të Kryetarit
Author Email Zyra e Kabinetit të Kryetarit
Maintainer Gresa Deda
Maintainer Email Gresa Deda