Raport tremujor prill - qershor 2018 për qasje ...

URL: https://opendata.prishtinaonline.com/en/dataset/a9053c47-bae4-498a-81e5-fb908a44a112/resource/4b9d2127-f9ae-4e8a-adde-6722f503693f/download/raport-prill-qershor-2018-qdz.xlsx

Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën prill - qershor 2018

Embed

Additional Information

Field Value
Last updated July 10, 2018
Created July 10, 2018
Format application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
License Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Name Raport tremujor prill - qershor 2018 për qasje në dokumente publike
Description Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën prill - qershor 2018