Raport tremujor prill - qershor 2019 për qasje ...

URL: https://opendata.prishtinaonline.com/en/dataset/a9053c47-bae4-498a-81e5-fb908a44a112/resource/c4bd08a3-4661-4871-a019-5b96355e89f8/download/raport-prill-qershor-2019-qdz.xlsx

Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën prill - qershor 2019

Embed

Additional Information

Field Value
Last updated July 4, 2019
Created July 4, 2019
Format application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
License Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Name Raport tremujor prill - qershor 2019 për qasje në dokumente publike
Description Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën prill - qershor 2019