Raport tremujor prill - qershor 2019 për qasje ...

URL: https://opendata.prishtinaonline.com/en/dataset/a9053c47-bae4-498a-81e5-fb908a44a112/resource/c4bd08a3-4661-4871-a019-5b96355e89f8/download/raport-prill-qershor-2019-qdz.xlsx

Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën prill - qershor 2019

Embed

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated July 4, 2019
Created July 4, 2019
Format application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
License Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Name Raport tremujor prill - qershor 2019 për qasje në dokumente publike
Description Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën prill - qershor 2019