Raport gjashtëmujor janar - dhjetor 2020 për ...

URL: https://opendata.prishtinaonline.com/en/dataset/a9053c47-bae4-498a-81e5-fb908a44a112/resource/d1f1cdec-510b-4b08-bb7e-f2fc9076f903/download/1formular-per-raportim_viti-2020_kp.pdf

Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën janar - dhjetor 2020

Embed

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated April 6, 2021
Created April 6, 2021
Format application/pdf
License Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Name Raport gjashtëmujor janar - dhjetor 2020 për qasje në dokumente publike
Description Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën janar - dhjetor 2020