Raport gjashtëmujor janar - qershor 2020 për ...

URL: https://opendata.prishtinaonline.com/en/dataset/a9053c47-bae4-498a-81e5-fb908a44a112/resource/d74f16a6-c03c-4255-9c51-74bb28803fdc/download/raport-janar-qershor-2020-qdz.xlsx

Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën janar - qershor 2020

Embed

Additional Information

Field Value
Last updated July 28, 2020
Created July 28, 2020
Format application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
License Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Name Raport gjashtëmujor janar - qershor 2020 për qasje në dokumente publike
Description Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën janar - qershor 2020