Raport gjashtëmujor janar - qershor 2020 për ...

URL: https://opendata.prishtinaonline.com/en/dataset/a9053c47-bae4-498a-81e5-fb908a44a112/resource/d74f16a6-c03c-4255-9c51-74bb28803fdc/download/raport-janar-qershor-2020-qdz.xlsx

Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën janar - qershor 2020

Embed

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated July 28, 2020
Created July 28, 2020
Format application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
License Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Name Raport gjashtëmujor janar - qershor 2020 për qasje në dokumente publike
Description Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën janar - qershor 2020