Dokumentet e lëshuara nga Sistemi i Gjendjes Civile

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Title Dokumentet e lëshuara nga Sistemi i Gjendjes Civile
Description Dokumentet e lëshuara nga Sistemi i Gjendjes Civile sipas viteve
Source
Version
Author Sektori i Gjendjes Civile
Author Email Sektori i Gjendjes Civile
Maintainer Sektori i Gjendjes Civile
Maintainer Email Sektori i Gjendjes Civile