Lista e vendimeve të lëshuara për dhënien e lejes për shfrytëzimin e hapësirës publike

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Title Lista e vendimeve të lëshuara për dhënien e lejes për shfrytëzimin e hapësirës publike
Description Lista e vendimeve të lëshuara për dhënien e lejes për shfrytëzimin e hapësirës publike
Source
Version
Author Drejtoria e Shërbimeve Publike
Author Email Drejtoria e Shërbimeve Publike
Maintainer Gresa Deda
Maintainer Email Gresa Deda