Numri i fëmijëve sipas moshës, gjinisë dhe ...

URL: https://opendata.prishtinaonline.com/dataset/b613037f-e4f6-4272-98c9-2f6059289689/resource/e7946161-c545-4d42-93e7-40de5277027e/download/numri.i.femijeve.2017.2018.xls

Numri i fëmijëve sipas moshës, gjinisë dhe përkatësisë nëpër çerdhe 2017-2018

Embed

Additional Information

Field Value
Last updated November 2, 2017
Created November 2, 2017
Format application/vnd.ms-excel
License Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Name Numri i fëmijëve sipas moshës, gjinisë dhe përkatësisë nëpër çerdhe 2017-2018
Description Numri i fëmijëve sipas moshës, gjinisë dhe përkatësisë nëpër çerdhe 2017-2018