Lista e përfituesve të rasteve sociale, personave me aftësi të kufizuara, qiras si dhe të OJQ-ve

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Title Lista e përfituesve të rasteve sociale, personave me aftësi të kufizuara, qiras si dhe të OJQ-ve
Description Lista e përfituesve të rasteve sociale, personave me aftësi të kufizuara, qiras si dhe të OJQ-ve
Source
Version
Author Drejtoria e Mirëqenies Sociale
Author Email Drejtoria e Mirëqenies Sociale
Maintainer Drejtoria e Mirëqenies Sociale
Maintainer Email Drejtoria e Mirëqenies Sociale