Statistikat e regjistrimit në sistemin e Gjendjes Civile

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Title Statistikat e regjistrimit në sistemin e Gjendjes Civile
Description Statistikat e regjistrimit në sistemin e Gjendjes Civile sipas viteve
Source
Version
Author Sektori i Gjendjes Civile
Author Email Sektori i Gjendjes Civile
Maintainer Sektori i Gjendjes Civile
Maintainer Email Sektori i Gjendjes Civile