Subvencionet 2021

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Title Subvencionet 2021
Description Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2021
Source
Version
Author Drajtoria e Bujqësisë
Author Email Drajtoria e Bujqësisë
Maintainer Drajtoria e Bujqësisë
Maintainer Email Drajtoria e Bujqësisë