Lista e projekteve përfituese sipas thirrjes ...

URL: https://opendata.prishtinaonline.com/dataset/cc6a175c-34ca-4b92-9b39-904a62f3613c/resource/dee8f271-701f-4f9e-8b12-963332dcfa8e/download/subvencionet-mireqenie-sociale-2019.xlsx

Lista e projekteve përfituese sipas thirrjes publike për mbështetje financiare të projekteve të OJQ-ve për shërbime sociale 2019

Embed

Additional Information

Field Value
Last updated October 16, 2019
Created October 16, 2019
Format application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
License Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Name Lista e projekteve përfituese sipas thirrjes publike për mbështetje financiare të projekteve të OJQ-ve për shërbime sociale 2019
Description Lista e projekteve përfituese sipas thirrjes publike për mbështetje financiare të projekteve të OJQ-ve për shërbime sociale 2019