Kontaktet për çerdhe, shkolla fillore dhe të ...

URL: https://opendata.prishtinaonline.com/dataset/37e57c99-0868-4972-8613-d5448918d829/resource/b6979192-68b1-4969-a87c-ae9c20dacbe9/download/shkollat-e-prishtines-shfmu-shml-07.05.2020.xls

Kontaktet për çerdhe, shkolla fillore dhe të mesme të ulër, shkolla të mesme të larta

Embed

Additional Information

Field Value
Last updated May 7, 2020
Created May 7, 2020
Format application/vnd.ms-excel
License Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Name Kontaktet për çerdhe, shkolla fillore dhe të mesme të ulër, shkolla të mesme të larta
Description Kontaktet për çerdhe, shkolla fillore dhe të mesme të ulër, shkolla të mesme të larta