1 set i të dhënave i gjetur

Etiketat: street names

Filtro rezultatet
  • Informacione për emrat e rrugëve në territorin e Komunës së Prishtinës, Koordinatat gjeometrike të rrugës, Kodin e rrugës, Gjatësia e segmentit në metra dhe Bashkësia Lokale që i takon asaj rruge
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017