7 sete të të dhënave të gjetura

Filtro rezultatet
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2021
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  02-07-2021
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2020
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-04-2020
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2019
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  03-07-2019
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2018
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  08-05-2018
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2017
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2015
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2016
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017