9 sete të të dhënave të gjetura

Filtro rezultatet
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2021
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  17-06-2021
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2020
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  03-07-2020
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2019
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  21-06-2019
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2018
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  30-05-2018
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2017
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e klubeve sportive, personat kontaktues, numrat kontaktues dhe email adresat
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e sportistëve të vitit 2015
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2015
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2016
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017