Buxheti

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Buxheti
Pershkrimi Sete të të dhënave në lidhje me Buxhetin e Komunës së Prishtinës.
Burimi
Versioni 1.0
Autor Prishtina Municipality
Adresa elektronike e autorit Prishtina Municipality
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda