Ndarja e Banesave për Familjet e Kategorisë së Luftës të UÇK-së

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Ndarja e Banesave për Familjet e Kategorisë së Luftës të UÇK-së
Pershkrimi Ndarja e Banesave për Familjet e Kategorisë së Luftës të UÇK-së
Burimi
Versioni
Autor Komisioni për ndarjen e banesave për familjet e kategorisë së luftës
Adresa elektronike e autorit Komisioni për ndarjen e banesave për familjet e kategorisë së luftës
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda