Lista e familjeve të përzgjedhura nga programi i banimit social

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Lista e familjeve të përzgjedhura nga programi i banimit social
Pershkrimi Lista e familjeve të përzgjedhura nga programi i banimit social
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda