Ndërthur

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Janar 22, 2020
U krijua Janar 22, 2020
Formati application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Licenca Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Emri Raport tremujor tetor - dhjetor 2019 për qasje në dokumente publike
Pershkrimi Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën tetor - dhjetor 2019