Ndërthur

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Prill 10, 2019
U krijua Prill 10, 2019
Formati application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Licenca Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Emri Raport tremujor janar - mars 2019 për qasje në dokumente publike
Pershkrimi Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën janar - mars 2019