Ndërthur

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Korrik 4, 2019
U krijua Korrik 4, 2019
Formati application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Licenca Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Emri Raport tremujor prill - qershor 2019 për qasje në dokumente publike
Pershkrimi Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën prill - qershor 2019