Dokumentet e lëshuara nga E-kiosku

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Dokumentet e lëshuara nga E-kiosku
Pershkrimi Dokumentet e lëshuara nga E-kiosku sipas muajve
Burimi
Versioni
Autor Drejtoria e Administratës
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Administratës
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda