Emrat e rrugëve

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Emrat e rrugëve
Pershkrimi Informacione për emrat e rrugëve në territorin e Komunës së Prishtinës, Koordinatat gjeometrike të rrugës, Kodin e rrugës, Gjatësia e segmentit në metra dhe Bashkësia Lokale që i takon asaj rruge
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Urbanizmit
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Urbanizmit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda