Lista e fshatrave të komunës së Prishtinës

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Lista e fshatrave të komunës së Prishtinës
Pershkrimi Lista e fshatrave të komunës së Prishtinës
Burimi
Versioni 1.0
Autor Komuna e Prishtinës
Adresa elektronike e autorit Komuna e Prishtinës
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda