Lista e klubeve sportive

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Lista e klubeve sportive
Pershkrimi Lista e klubeve sportive, personat kontaktues, numrat kontaktues dhe email adresat
Burimi
Versioni 1.0
Autor Departamenti i Sportit
Adresa elektronike e autorit Departamenti i Sportit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda