Raportet vjetore për kontratat e nënshkruara publike

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Raportet vjetore për kontratat e nënshkruara publike
Pershkrimi Raportet vjetore për kontratat e nënshkruara publike sipas viteve
Burimi
Versioni 1.0
Autor Departamenti i Prokurimit
Adresa elektronike e autorit Departamenti i Prokurimit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda