Manual për evidentimin e pronave komunale

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Manual për evidentimin e pronave komunale
Pershkrimi Manual për evidentimin e pronave komunale
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Pronës
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Pronës
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda