Papunësia sipas rajoneve - Viti 2014

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Papunësia sipas rajoneve - Viti 2014
Pershkrimi Sipas raportit vjetor të Departamentit të punës dhe punësimit “PUNA DHE PUNËSIMI”, numrin më të lartë të të papunëve e ka regjistruar Prishtina për vitin 2014 me 17,990 ose në mënyrë propocionale me 22%
Burimi
Versioni 1.0
Autor Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Adresa elektronike e autorit Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda