Lista e përfituesve të rasteve sociale

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Lista e përfituesve të rasteve sociale
Pershkrimi Lista e përfituesve të rasteve sociale, personave me aftësi të kufizuara, trajtimeve mjekësore, rasteve të fushës së pajtimit si dhe të OJQ-ve nëpër vite
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda