Planet e prokurimit

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Planet e prokurimit
Pershkrimi Planet e prokurimit sipas viteve
Burimi
Versioni 1.0
Autor Departamenti i Prokurimit
Adresa elektronike e autorit Departamenti i Prokurimit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda