Statistika rreth përdorueshmërisë së platformës Prishtina Online

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Statistika rreth përdorueshmërisë së platformës Prishtina Online
Pershkrimi Statistika rreth përdorueshmërisë së platformës Prishtina Online sipas muajve
Burimi
Versioni
Autor Gresa Deda
Adresa elektronike e autorit Gresa Deda
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda