Projektet dhe Subvencionet

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Projektet dhe Subvencionet
Pershkrimi Projektet dhe Subvencionet
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Bujqësisë
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Bujqësisë
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda