Projektet e realizuara në Administratë

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Projektet e realizuara në Administratë
Pershkrimi Projektet e realizuara në Administratë
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Administratës
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Administratës
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda