Raportet e punës sipas viteve Prishtina po bëhet

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Raportet e punës sipas viteve Prishtina po bëhet
Pershkrimi Raportet Prishtina po bëhet realizohen çdo vitë. Në këto raporte paraqiten të gjitha projektet e secilës drejtori si dhe punët e tjera të cilat janë kryer në komunën e Prishtinës
Burimi
Versioni 1.0
Autor Kabineti i Kryetarit
Adresa elektronike e autorit Kabineti i Kryetarit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda