Lista e përfituesve të rasteve sociale, personave me aftësi të kufizuara, qiras si dhe të OJQ-ve

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Lista e përfituesve të rasteve sociale, personave me aftësi të kufizuara, qiras si dhe të OJQ-ve
Pershkrimi Lista e përfituesve të rasteve sociale, personave me aftësi të kufizuara, qiras si dhe të OJQ-ve
Burimi
Versioni
Autor Drejtoria e Mirëqenies Sociale
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Mirëqenies Sociale
Mirëmbajtësi Drejtoria e Mirëqenies Sociale
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Drejtoria e Mirëqenies Sociale