Lista e shpenzimeve kapitale sipas viteve

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Lista e shpenzimeve kapitale sipas viteve
Pershkrimi Lista e shpenzimeve kapitale sipas viteve
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Financave
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Financave
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda