Sipërfaqja e Komunës së Prishtinës

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Sipërfaqja e Komunës së Prishtinës
Pershkrimi Informata për sipërfaqen e komunës së Prishtinës, popullsin dhe dendësin
Burimi
Versioni 1.0
Autor
Adresa elektronike e autorit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda